Bitkiler ve Hayvanlar İçin Difüzyonun Önemi

Sponsorlu Bağlantılar

Hücrelerin işlevlerini yerine getirebilmeleri için materyalleri hücre zarları yoluyla sitoplazmalarına alıp çıkarmaları gerekir. Bu zarlar yarı geçirgendir, yani belirli moleküllerin geçmesine izin verilir, ancak diğerlerinin geçmesine izin verilmez. Moleküllerin bu hareketine fosfolipid çift tabakası ve gömülü proteinleri aracılık eder; bunların bazıları iyonlar ve karbonhidratlar gibi zardan geçemeyen moleküller için taşıma kanalları görevi görür.

Bitkiler ve Hayvanlar İçin Difüzyonun Önemi

Hücre zarından maddelerin içeri alınıp dışarı verilebilmesi için üç ana hareket türü bulunmaktadır:

1-Difüzyon
2- Osmoz
3-Aktif taşıma

Bu yazıda sadece difüzyon ve osmoz olayının hayvanlar ve bitkiler için önemine yer verilecektir.

Difüzyon

Difüzyon, basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere iki ana tiptedir: Basit difüzyonda yayılan moleküller, zarın bileşenleri ile birleşmezler. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise moleküller, taşıyıcı proteinlerin yardımıyla zardan yayılır.

Difüzyon, parçacıkların daha yüksek bir konsantrasyondan daha düşük bir konsantrasyona hareketi olduğundan, buna konsantrasyon gradyanı denir. Parçacıklar, yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu bir alana bir konsantrasyon gradyanında yayılır. Örneğin mutfaktan evin içinde yemek kokusu ya da kapağı açılan şişeden dışarı çıkan parfümün kokusu bu şekilde dolaşır. Difüzyon bir hücre içinde veya hücre aralarında olabilir. Çözünmüş veya gaz halindeki maddeler, bir hücrenin içine veya dışına çıkmak için hücre zarından geçmek zorundadır. Difüzyon, bunun olmasına izin veren süreçlerden biridir. Difüzyon sadece sıvılarda ve gazlarda olur çünkü parçacıkları ya da molekülleri sürekli olarak bir yerden bir yere rastgele hareket eder. Parçacıklar birbirleriyle veya kapları ile çarpışır. Bu onların yön değiştirmesini sağlar. Bu hareket nedeniyle, parçacıklar kendilerini bir sıvı veya gaz boyunca eşit olarak yayarlar. Difüzyon doğal olarak, karıştırılmadan, çalkalanmadan veya sallanmadan kendi başına gerçekleşir, bu nedenle enerji gerektirmez.

Bir maddenin net hareketinin olmadığı bu konsantrasyon gradyanı eksikliği dinamik denge olarak bilinir. Bir maddenin konsantrasyon gradyanının varlığında difüzyon ilerleyecek olsa da, difüzyon hızını etkileyen birkaç faktör vardır: Difüzyon hızı sıcaklık ve basınç, konsantrasyon gradyanı, ayırma zarının geçirgenliği, maddenin cinsi ve yoğunluğu gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Gaz veya sıvı ne kadar sıcak olursa, difüzyon o kadar hızlı olur yani difüzyon hızı, sıcaklıktaki artışla doğru orantılıdır. Difüzyon basıncındaki fark difüzyon hızını belirler. Difüzyon hızı, iki bölgedeki moleküllerin konsantrasyonundaki farkla doğru orantılıdır. Artan yüzey alanı (plazma zarı) difüzyon hızını artırırken, daha kalın bir zar onu azaltır. Gazlar sıvılardan daha hızlı dağılır. Bunun nedeni, bir gazdaki parçacıkların daha fazla yayılması ve bir sıvıdaki parçacıklardan daha hızlı hareket etmesidir. Difüzyon hem bitkiler hem de hayvanlar için çok önemlidir.

Hayvanlarda Difüzyonun ÖnemiBitkiler ve Hayvanlar İçin Difüzyonun Önemi

Hayvanlarda difüzyon olayı besin transferi gibi hücrelerin içindeki materyallerin transferinde rol oynar. Hayvanlar nefes aldıklarında, oksijen difüzyon yoluyla akciğerlerden vücudun tüm hücrelerine iletilir. Benzer şekilde, hücre karbondioksiti dışarı attığında, yine difüzyon yoluyla hücrelerden akciğerlere yayılır. Difüzyon, hayvanların ve insanların boşaltım sisteminde de önemlidir. Örneğin, idrar böbreğe girdiğinde difüzyon meydana gelir ve vücut az su tüketirse su vücuda geri alınır ve bunun tersi de geçerlidir. İnsan vücudunda ve hayvanlarda difüzyonun önemini açıklayabilecek bir dizi başka örnek de vardır.

Vücutta Oksijen Difüzyonu

Solunan hava yaklaşık %21 oksijen, dışarı verilen havadaki oksijen ise sadece %16’dır. Bu, havadaki oksijenin bir kısmının nefes alınarak akciğerlere girdiğinde vücuda emildiği anlamına gelir. Oksijen vücuttaki tüm hücrelere aşağıdaki süreçle taşınır:

– Oksijen, akciğerlerin içindeki daha yüksek konsantrasyonlu bir alandan kandaki daha düşük konsantrasyonlu bir alana difüzyonla hareket eder yani bir konsatrasyon gradyanından aşağı doğru hareket eder. Daha sonra kırmızı kan hücreleri tarafından taşınır.
-Akciğerlerden çıkan kan artık yüksek bir oksijen konsantrasyonuna sahiptir.
– Dolaşım sistemi ile doku ve organlardaki hücrelere ulaşır.
– Burada oksijen, kandaki daha yüksek konsantrasyonlu bir alandan hücrelerdeki daha düşük konsantrasyonlu bir alana difüzyonla hareket eder.
-Hücrelerin oksijen konsantrasyonu her zaman gelen kandan daha düşüktür, çünkü hücreler solunumda oksijen kullanır.
-Kan, diğer hücrelere dağıldığı için artık daha düşük bir oksijen konsantrasyonuna sahiptir. Difüzyonla daha fazla oksijen almak için akciğerlere geri döner ve döngü tekrar eder.

Karbondioksit solunumun atık ürünüdür ve difüzyonla diğer yönde (kandan havaya bir konsantrasyon gradyanında aşağı doğru) hareket eder. Nefes almadan önce hücrelerden kana ve sonra kandan akciğerlere geçer. Oksijenin aksine, karbondioksit kırmızı kan hücreleri tarafından taşınmaz, kan plazmasında çözülür.

Vücutta Glikoz Difüzyonu

Oksijenin yanı sıra, hücrelerin solunum için glikoza ihtiyacı vardır. Glikoz yiyeceklerle alınır. Suda çözünen sindirim ürünleri difüzyon yoluyla ince bağırsağın duvarını geçebilir. Glikoz vücuttaki tüm hücrelere aşağıdaki süreçle taşınır:

-Besinler sindirildikçe glikozun ince bağırsaktaki konsantrasyonu kandaki konsantrasyonundan daha yüksek hale gelir, bu nedenle bağırsaktan kana bir konsantrasyon gradyanı vardır. Glikoz ince bağırsakta daha yüksek konsantrasyonlu bir alandan kandaki daha düşük konsantrasyonlu bir alana difüzyonla hareket eder.
-İnce bağırsaktan çıkan kan artık yüksek bir glikoz konsantrasyonuna sahiptir.

Bitkiler ve Hayvanlar İçin Difüzyonun Önemi

-Glikoz dolaşım sistemi ile dolaşarak doku ve organlardaki hücrelere ulaşır.
-Burada glikoz, kandaki daha yüksek konsantrasyonlu bir alandan hücrelerdeki daha düşük konsantrasyonlu bir alana difüzyonla hareket eder.
-Hücrelerin glikoz konsantrasyonu her zaman gelen kandan daha düşüktür, çünkü hücreler onu solunumda kullanırlar.
-Kan, hücrelere dağıldığı için artık daha düşük bir glikoz konsantrasyonuna sahiptir. Kan, difüzyon yoluyla daha fazla glikoz almak için ince bağırsaklara döner ve döngü tekrarlanır.
Çözünmüş maddeler sadece bir konsantrasyon gradyanı olduğu sürece yayılmaya devam edecektir.

Bitkilerde Difüzyonun Önemi

Bitkiler büyümeleri ve hayatta kalabilmeleri için suya, minerallere ve besine ihtiyaç duyarlar. Bitkiler söz konusu olduğunda, difüzyon çok önemli bir süreçtir. Bitkilerde taşınma, tüm yüksek bitkilerde meydana gelen önemli ve doğal bir olgudur. Bitkilerde taşınmanın ana yolu difüzyondur. Kökler, yapraklara aktarılacak olan su ve mineral tuzları topraktan basit difüzyon süreci ile emer. Ksilem (odun borusu) su moleküllerini yapraklara aktarır. Yapraklar fotosentez yoluyla organik besini (glikoz) hazırlar. Bunlar daha sonra floemden (soymuk borusu) aracılığı ile bitkilerin diğer kısımlarına taşınır. Gazların stoma yoluyla değişimi de difüzyon işlemi ile gerçekleşir. Karbondioksit yapraklardaki gözeneklerden (stomalardan) içeri doğru difüzyonla alınır ve hücrelere yayılır. Fotosentez sonucu oluşan oksijen gazı yine difüzyon yoluyla gözeneklerden dışarı serbest bırakılır. Yapraklardan suyun buhar şeklinde dışarı atılması olan terleme (transpirasyon) olayı da difüzyon prensibi ile gerçekleşir. Çiçeklerin aroması, böcekleri çekmek için aromatik bileşiklerin difüzyonundan kaynaklanır.

Suyun Difüzyonu: Osmoz

Osmoz, su moleküllerinin daha yüksek konsantrasyonlu bir bölgeden daha düşük konsantrasyonlu bir bölgeye kısmen geçirgen bir zardan difüzyonudur. Seyreltik bir çözelti, yüksek konsantrasyonda su molekülleri içerirken, konsantre bir çözelti, düşük konsantrasyonda su molekülleri içerir. Kısmen geçirgen zarlara seçici geçirgen zarlar veya yarı geçirgen zarlar da denir. Bazı maddelerin içlerinden geçmesine izin verirler, ancak diğerlerinin geçmesine izin vermezler. Konsantrasyon zarın her iki tarafında aynı olduğunda, su moleküllerinin hareketi her iki yönde de aynı olacaktır. Bu noktada net su değişimi sıfırdır ve sıvı seviyelerinde daha fazla değişiklik yoktur.
Bitki ve hayvan hücrelerinde osmozun sonuçları farklıdır.

Hayvan Hücrelerinde Osmoz

Hayvan hücrelerinde hücre duvarı yoktur. Hücre içeriğinden farklı bir konsantrasyonda olan çözeltilere konulduklarında boyut ve şekil değiştirirler. Örneğin, kırmızı kan hücreleri daha seyreltik bir çözelti içinde su alır, şişer ve patlar, buna hemoliz denir. Daha konsantre bir çözelti içinde ise su kaybeder ve büzülür. Bunlar vücudun içinde olmaz. Böbrekleri içeren osmoregülasyon, kan konsantrasyonunun, hücre içeriğinin konsantrasyonu ile yaklaşık olarak aynı kalmasını sağlar.

Yazıyı Sosyal Ağda Paylaş

Yeşil Eriğin Faydaları
Yeşil erik baharın geldiğinin, yazın yaklaştığının ilk haber...
İkitelli Elektrikçi
İstanbul İkitelli elektrikçi firmalarının sayısının fazla ol...
Balkabağı Kurabiyesi Tarifi
Kış mevsimi denildiğinde akla ilk gelen tatlılardan biri de ...
Halimix: Hayallerinizdeki Halıya Bir Adım Yaklaşın!
Halimix, Türkiye'nin önde gelen dekorasyon ve halı firmala...
Saçları Çabuk Yağlanan Kadınlar için Pratik Çözümler
Kadın erkek herkesin önem verdiği ve ortak noktasının olduğu...
Doğa Manzara Fotoğrafları 2016
Doğa manzarası pek çoğumuzun sevdiği ve metropol hayatından ...
Adaklık Koyun Fiyatları Ne Kadar? Adaklık Nerede Kesilir?
Adaklık koyun fiyatları günden güne değişiyor. Adaklıkların ...
Mikroburstlar Nerelerde Oluşur?
Ülkemizde daha nadir görmekle birlikte daha çok Amerika Kana...
Dizilerin Tarihsel Gelişimi
Dizilerin tarihsel gelişimi oldukça büyüktür. Çünkü dizi sek...
Vücutta Su Tutulmasını Azaltmanın Basit Yolları
İnsan vücudunun yaklaşık % 60’ı sudan oluşur. Su, vücudun dü...
Yağların Beslenmedeki Gizli Rolü: Fındık, Ceviz ve Aspir Yağının Önemi
Yağlar, sadece yemeklerimizi lezzetlendiren basit bir bileşe...
Sevgiliye Özel Hediyeler
Yalnız bir insana nazaran aşık ve sevdiğiyle birlikte olan b...
Kitap Alanlar Eski Kitap Alanlar
Doğru yere geldiniz! İkinci el kitaplarınızı nakit olarak...
İdeal Kaş Ekimi Nasıl Olmalıdır?
Kaşlarınızı beğenmiyor veya biraz daha şekilli olmasını isti...
Cilde Göre Meyve Maskeleri
Maskelerin her biri farklı ciltlere uygun olarak üretilmekte...