Nüfusun Ekonomik Büyüme Bakımından Önemi

Sponsorlu Bağlantılar

Son Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 17 Şubat 2024 Cumartesi itibarıyla mevcut dünya nüfusu 8.091.982.059’dur. “Dünya Nüfusu” terimi, dünyadaki insan nüfusunu (şu anda yaşayan toplam insan sayısını) ifade eder. Dünyadaki insanların yarısından fazlası, dünyanın en kalabalık 15 ülkesinden birinde yaşamaktadır. Daha fazla insan, doğal kaynaklardan istihdama kadar her şeye daha fazla talep anlamına gelir. Bu nedenle, artan nüfus artışı kalkınmayı engelleyebilir. Yine de dünyanın en kalabalık ülkelerinin çoğu yıllık nüfus artış oranlarını azaltmayı başarmıştır. Çin, önceki yıllarda dünyanın en kalabalık ülkesi olsa da şimdilerde birinciliği Hindistan’a kaptırmıştır. Asya, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Hindistan ve Çin’in varlığı nedeniyle dünyanın en kalabalık kıtasıdır.
Aşağıda dünyanın en kalabalık 15 ülkesine yer verilmiştir. Rakamlar en son Birleşmiş Milletler tahminleri yansıtmaktadır, ülke nüfusları yeni doğumlar veya ölümler nedeniyle şu an bile değişmektedir.

Dünyanın En Kalabalık 15 Ülkesi ve Nüfusun Ekonomik Büyüme Bakımından Önemi

Hindistan: Nüfus 1.436.919.268

Bharat olarak da bilinen ülke, Asya’nın ve dünyanın en kalabalık birinci ülkesidir. Nisan 2023’te uzun süredir lider olan Çin’i geride bırakmış ve dünyanın en kalabalık ülkesi haline gelmiştir. Güncel nüfusu 1,436 milyardan fazla bir sayıya ulaşmıştır. Hindistan’ın dünyanın en kalabalık ülkesi olarak 2027 yılına kadar Çin’i geride bırakmaya devam edeceği beklenmektedir. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak yeni konumu, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda bir dizi yeni zorluğu beraberinde getirecektir. Bu zorluklar arasında giderek artan sayıda insanın sağlık hizmetlerine, eğitime ve istihdam fırsatlarına erişiminin sağlanması ve bunların küresel siyasi ve ekonomik manzaradaki rolünün bulunması yer almaktadır.

Çin: Nüfus 1.425.358.855

Çin, uzun bir süredir dünya çapında en büyük nüfusa sahip ülke konumunda iken ölçümlere göre 2023 yılında Hindistan tarafından geride bırakılmıştır. Çin şu an dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir. BM’ye göre Çin’in tahmini nüfusu 1.425 milyarın biraz üzerindedir. Hindistan ve Çin birlikte toplam nüfusun yaklaşık yüzde 36’sını oluştururlar ve yaşanabilir dünya yüzeyinin yüzde dokuzunu kaplarlar. Doğu Asya’daki Çin’in nüfusunun yaklaşık %90’ı Han Çinlisidir. Çin’de 50’den fazla tanınmış etnik grup bulunmaktadır; en büyükleri yaklaşık 10 milyon insanla Uygurlar ve yaklaşık 3 milyon insanla Tibetlidir. Çin’in nüfusunun büyüklüğü, ülke için vatandaşlarına yeterli kaynak, iş ve sosyal hizmet sağlama ihtiyacının yanı sıra kentleşme, kirlilik ve sürdürülebilirlikle ilgili sorunları yönetme ihtiyacı da dahil olmak üzere hem fırsatlar hem de zorluklar sunmaktadır.

1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Çin nüfusu, takip eden on yıllarda hızla artmıştır. Bu nüfus patlamasını önlemek amacıyla 1979 yılında tek çocuk politikası uygulamaya konulmuştur. Bu politika nüfus artışını yavaşlatmada etkili olmasına rağmen birçok olumsuz yan etkisi nedeniyle tartışmalara neden olmuştur. Bu olumsuz etkilerden biri olan Çin nüfusunun ortalama yaşın daha ileri bir yaşa doğru kayması, sonunda hükümetin politikayı revize etmesine neden olmuştur. Ekim 2015’te mevcut yasa iki çocuk politikasına değiştirilmiş, Mayıs 2021’de üç çocuk politikası uygulamaya konulmuş ve nihayet Temmuz 2021’de tüm sınırlamalar kaldırılmıştır. Ancak bu politika değişikliğinin doğum oranı üzerinde kalıcı bir etkisi olmamış gibi görünmektedir. Günümüzde pek çok Çinli ebeveyn Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi ikinci, üçüncü çocuk sahibi olmak konusunda isteksizdir. Çin’de doğum sayısı tek çocuk politikasının kaldırılmasını takip eden yıllarda değişiklik göstermiş, toplam doğum sayısı birkaç yıl artmış ancak daha sonra 2018’de tekrar önemli ölçüde düşmüştür. 2022 yılında nüfus artışı, büyük olasılıkla koronavirüs pandemisinden de etkilenerek, nihayet yüzde -0,06’ya düşmüştür. 2023’te yıllık nüfus artış hızı yüzde -0,15 olarak gerçekleşmiştir Ebeveynlerin daha fazla çocuk sahibi olamamasının en belirgin nedenleri arasında artan yaşam maliyetleri ve çocuk bakımı masrafları, artan iş baskısı, kendini gerçekleştirme ve bireyciliğe yönelik artan eğilim ve değişen sosyal davranışlar yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri: Nüfus 341.148.657

Kuzey Amerika’nın orta kısmının çoğunu kaplayan ABD, tüm Amerika kıtasının ve dünyanın en kalabalık ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam nüfusu 341 milyonun üzerindedir. ABD’de yıllık nüfus artışı 1956’da %1,76’ya ulaşmış, ardından 1970’te %0,89 gibi düşük bir seviyeye gerilemiştir. Bu oran 1970’ler ve 80’ler boyunca hemen hemen değişmeden kalmıştır. Ancak 1990’lı yıllarda nüfus artış hızı %1,27’ye yükselmiştir. Bu dönemi, 2000’li yılların ilk yarısında bir düşüş, 5 yıl içinde hafif bir toparlanma ve ardından 2009’dan itibaren yeniden bir düşüş izlemiştir. 2020 yılında Amerika’nın yıllık nüfus artış hızı sadece %0,59 seviyesinde gerçekleşmiştir ve 2050 yılına kadar pozitif kalmaya devam edecek olsa da gelecekte daha da düşmesi beklenmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, öncelikle bol miktarda doğal kaynağa ve mal ve hizmet üretimiyle başa çıkabilecek gelişmiş altyapıya sahip olmasının yanı sıra yüksek üretkenliği mümkün kılan nüfus ve işgücüne sahip olması nedeniyle gelişmektedir. Verimli üretkenlik, 2000’li yılların sonlarına doğru çeşitli ekonomik zorluklar yaşanmasına rağmen, son on yılda neredeyse her yıl GSYİH’de hafif bir artışa yol açmıştır. ABD, düşük doğurganlık ve ölüm oranlarıyla demografik olarak gelişmiş bir toplum olarak kabul edilmektedir, ancak doğum oranı, doğal nüfus artışını koruyan ölüm oranından biraz daha yüksektir. Dünyanın en zengin ülkesi olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde doğumdan itibaren beklenen yaşam süresi 77 yıl civarındadır ve bu da onu ilk 50 ülkenin dışında bırakmaktadır; hatta bu oran son yıllarda düşmüştür ve bu düşüş yüksek obezite oranlarına, sağlık hizmetlerine erişimdeki engellere ve sağlıksız yaşam tarzı tercihlerine bağlanmıştır. Yüksek oranlarda uyuşturucu kullanımı (yasadışı ve reçeteli) ve silahlı şiddet de ilerlemenin önündeki en büyük engeller olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nin nüfusunun, diğer birçok gelişmiş ülkenin aksine, yüzyılın geri kalanında doğal olarak artmaya devam etmesi ve 2100 yılında 430 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir.

Endonezya: 278.968.187

Endonezya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da bulunan 17.000’den fazla adadan oluşan dünyanın en büyük ada ülkesidir. Hinduizm, Budizm ve İslam’ın etkilerini taşıyan çok çeşitli bir kültüre sahiptir. Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya ile sınır komşusudur. Toplam nüfusu 279 milyona yakın olan Endonezya, dünyanın en kalabalık beş ülkesinden biridir. Endonezya gelişmekte olan bir ülkedir ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin kurucu üyesi olmasının yanı sıra G-20 ekonomilerinin de üyesidir. Yavaş yavaş dünyanın en iyi ekonomileri arasında yerini almaktadır. Sadece ekonomisi büyümekle kalmamakta, nüfus da hızla artmaktadır. Ancak nüfus oranındaki artışa rağmen doğurganlık oranı son on yılda yavaş yavaş azalmıştır. Yine de ülkedeki daha iyi ekonomik durum ve iyileşen sağlık ve yaşam koşulları nedeniyle doğumda beklenen yaşam süresi son on yılda istikrarlı bir şekilde artmıştır ve bu durum Endonezya’daki toplam nüfus artışına da katkıda bulunmaktadır.

Pakistan: 243.471.929

Pakistan İslam Cumhuriyeti dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir, nüfusu yaklaşık 243,5 milyondur ve en kalabalık ikinci İslam ülkesidir. Ülkede altı büyük etnik grup yaşar. En büyük etnik grup Pencaplılardır (%45), bunu Peştunlar (%15), Sindhiler (%14) ve Saraikiler (%8) takip etmektedir. Pakistan nüfusunun yaklaşık %96’sı Müslümandır. Sınırlarını Hindistan, Çin, Afganistan ve İran ile paylaşmakta olan Pakistan, Güney Asya, Orta Asya ve İslami etkilerin karışımından oluşan zengin bir kültürel mirasa sahiptir.
Yıllık nüfus artış hızı 1982 yılına kadar artmaya devam etmiş ve %3,41 ile zirveye ulaşmıştır. Daha sonra Pakistan’ın nüfus artış hızı nihayet düşmeye başlamıştır. 2020 yılında bu oran %2 seviyesine inmiştir. Nüfus uzmanları, Pakistan’ın nüfusunun endişe verici bir hızla artmaya devam etmesinin nedeni olarak dini tabuları, siyasi çekingenliği ve cehaleti göstermektedir. Aslında ülkenin doğum oranı Afrika dışındaki en yüksek oranlar arasında yer almaktadır. Tahminler, Pakistan’daki nüfus artış hızının düşmeye devam etmesine rağmen, ülkedeki insan sayısının önemli ölçüde artmaya devam edeceğini ve 2050 yılına kadar Pakistan’da 338 milyondan fazla insanın olacağı noktaya kadar ulaşabileceğini göstermektedir.

Dünyanın En Kalabalık 15 Ülkesi ve Nüfusun Ekonomik Büyüme Bakımından Önemi

Nijerya: 227.182.409

Nijerya, Batı Afrika’da Gine Körfezi’ne sınırı olan bir ülkedir. Afrika’nın en kalabalık ülkesidir ve sürekli olarak yüksek bir nüfus artış hızına sahiptir. Son verilere göre nüfusu 227 milyondan fazladır. Gelişmekte olan diğer ülkelerin tersine Nijerya’nın yıllık nüfus artış hızı aslında 1950’lerdekinden daha yüksektir. 1965 ile 2023 yılları arasında Nijerya’da yaşayan insan sayısı ortalama yüzde ikinin üzerinde artmıştır. 2023 yılında nüfus bir önceki yıla göre yüzde 2,44 artmıştır. Mevcut eğilimler devam ederse Nijerya’nın nüfusu 2050 yılına kadar iki katına çıkabilir. Ana etnik gruplar %30 Hausa, %15 Yoruba, %15 Igbo (Ibo) ve %6 Fulani’dir. Nijerya nüfusunun yarıdan fazlası Müslüman (%53), ağırlıklı olarak Sünnidir. Nüfusun %45’i farklı Hıristiyan mezheplerine mensuptur. Nijerya dünyanın en genç nüfuslarından birine sahiptir. Nijerya’da nüfusun önemli bir yüzde 50’si 19 yaşın altındadır. En belirgin yaş aralığı (erkeklerin yüzde 8,3’ü ve kadınların yüzde 8’i) dört yaşına kadar olanlardan oluşmaktadır. Daha geniş bir ölçekte, hem Afrika’da hem de uluslararası alanda Nijer Cumhuriyeti (Nijerya Federal Cumhuriyetinden farklı bir ülkedir) en düşük ortalama yaş rekorunu elinde tutmaktadır. Nijerya küresel sıralamada 18. sırayı korumaktadır. Ayrıca Nijerya’da ortalama yaşam süresi 62 yıldır. Ancak bu durum kadın ve erkekler arasında farklılık göstermektedir. Başlıca ölüm nedenleri yenidoğan hastalıkları, sıtma ve ishalli hastalıklardır.

Brezilya: 217.192.344

Brezilya, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin önemli bir bölümünü barındıran Amazon yağmur ormanlarıyla ünlüdür. Güney Amerika kıtasının en kalabalık ülkesidir. Ülkede 217 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Brezilya’nın nüfusu hâlâ artıyor olsa da, yıllık büyüme hızı 1950’lerden bu yana giderek yavaşlamıştır. 1951’de Brezilya’nın nüfusu %3,02 oranında artmıştır. Buna karşılık 2020’de Brezilya nüfusunun yalnızca %0,72 arttığı görülmüştür. 2050 yılına gelindiğinde Brezilya nüfusunun aslında %0,05 oranında azalması beklenmektedir.

Bangladeş: 174.060.490

Bangladeş, Güney Asya’da Hindistan ile Myanmar arasında Ganj-Brahmaputra deltasında yer almaktadır. 147.630 km2 gibi nispeten küçük bir alanda 174 milyondan fazla nüfusa sahip olan listedeki tek ülke, aynı zamanda nüfus yoğunluğu bakımından dünyada en üst sıralarda yer alan tek bölgesel devlettir. Bangladeş nüfusunun büyüme oranı on yıllar boyunca tutarlı olmamıştır. 1951 yılında ülkenin yıllık nüfus artış hızı %2,14 iken 1967’de bu oran yüzde 3,28’e kadar çıkmış, 1973’te yüzde 1,52’ye düşmüş, ardından 1979’da yüzde 2,76’ya yükselmiştir. Bangladeş’in nüfus artış hızı 1980’lerden beri düşüş eğilimindedir. 2020 yılında ülkenin nüfus artış hızı %1,01 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde ulaşmıştır. Bu oranın 2050 yılına kadar %0,15’e düşeceği öngörülmektedir.
Dünyanın En Kalabalık 15 Ülkesi ve Nüfusun Ekonomik Büyüme Bakımından Önemi

Rusya Federasyonu: 144.135.043

Resmi olarak Rusya Federasyonu olarak bilinen Rusya, 144 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir. Kuzey Asya ve Doğu Avrupa’da bulunan kıtalararası bir ülke olan Rusya’nın büyük bir kısmı çöllerden ve permafrost alanlarından oluşmaktadır. Bölgenin yalnızca yüzde 23’ü Uralların (Avrupa ile Asya arasındaki sınır) batısında yer alır, ancak nüfusun yüzde 85’i burada yaşar. Nüfusun yalnızca yüzde 27’si şehirlerin dışında yaşamaktadır. Ülke nüfusunun yüzde 80’inden fazlası etnik Ruslardan oluşur. Rusya’da yaşayanların yaklaşık üçte ikisi ülkenin Avrupa kısmında yaşar. Resmi dil Rusçadır.
Rusya’daki dini uygulayıcıların %15-20’si Rus Ortodoks ve yaklaşık %17’si Müslüman’dır. Rusya’da, Sovyet yönetimi altında yetmiş yılı aşkın resmi ateizmin mirası olan, ibadet etmeyen inananlar ve inanmayanlardan oluşan büyük bir nüfus vardır. 1954 yılında yıllık nüfus artış hızı %1,68 iken bu oran 1950’lerin ortasında, 60’larda ve 70’lerde önemli ölçüde düşmüş, 80’lerde ise biraz toparlanmıştır. Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşünden kısa bir süre sonra Rusya’nın nüfus artış hızı yeniden düşmeye başlamıştır; öyle ki 1994 yılına gelindiğinde ülke gerçekten nüfus kaybetmiştir. Rusya’nın nüfusu ancak 2009’da tekrar artmaya başlamış, 2014’te yıllık %0,14’lük büyümeye ulaşmış, sonra tekrar düşmüştür. 2020’de Rusya’nın yıllık nüfus artış hızı sadece %0,04 olmuştur ve istatistikler, ülkenin 2025’ten itibaren yeniden azalmaya başlayacağını göstermektedir.

Yazıyı Sosyal Ağda Paylaş

Faiz Haram mı?
Faiz Haram mı? Genellikle parasına faiz karıştırmak istem...
PTT Matik Nerede Var?
Postanelerde bulunan PTT Matikler sayesinde bankaların banka...
Kredi Dosya Masrafları Nasıl Geri Alınır?
Kredi çekerken alınan dosya masraflarına uzun bir süredir ta...
Gelir Testi G0, G1, G2, ve G3 Nedir? Genel Sağlık Sigortası
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili tüm bilinmeyenleri ele alac...
Satış Temsilcisi Nedir? Özellikleri Nasıl Olmalıdır?
Satış temsilcilerinin özellikleri nasıl olmalıdır sorusunun ...
2014 Yılında Altın Fiyatları Ne Olacak?
Altın için 2014 yılı netleşmeye başladı. Ekonomik tahminler ...
Doktorluk Mesleğinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Doktorlar ilkeleri ve tıp biliminin tekniklerini kullanarak ...
Dış Ticaret Nedir?
Dış ya da uluslararası ticaret biri hakkında konuşurken tica...
Dünyanın En Büyük Alışveriş Merkezleri
Alışveriş merkezi, arkadaşlar, aile ve iş arkadaşlarıyla alı...
Çocuklara İnternet ve Şans Oyunu için Önlem
Maliye bakanı Naci Ağbal'ın 18 yaşından küçükler için intern...
Arz ve Talep Nedir? Arasındaki Farklar
Arz ve talep temel ekonomik kavramlar olmasının yanı sıra se...
Personel Yönetimi Nedir?
İnsan Kaynakları yönetimi İK olarak bilinen bir uygulamadır....
Enpara Nedir? Enpara Bilgileri
En para son dönemde oldukça fazla talep gören masrafsız bank...
Maaş ve Ücret Yönetimi Nedir?
Maaş ve Ücret Yönetimi Nedir? Maaş ve ücret yönetimi, bir...
Pttmatik Nerede?
PTTMatikleri nerede olduğu konusu postahanelerden hesap açtı...
casibom - grandpashabet giriş - oran.net -