Pandemi’nin Ardından Ruh Halini İyileştirme

Sponsorlu Bağlantılar

Pandemi gibi zorlu bir sürecinden ardından birçok insanın ruh halinde bozulmalar meydana geldiği görülmektedir. Pandeminin ardından ruh halinde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak üzere pandemi sonrasında ruh halinde iyileşmesi için oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. Pandemi atlatan herkesin yapması gereken bir takım uygulamalarla ruh halini tekrar toparlaması mümkün olmaktadır. Bunun için pandemi sonrasında neler yaparak ruh halini iyileştirebilirim? konusunda makalemizden yardım alabilirsiniz.

COVID-19 salgını yıkıcı olmuştur ve dünyadaki toplumun tüm yönlerini etkilemiştir. Özellikle de olumsuz etkilenen üç alan vardır; ekonomi, sağlık ve eğitim. 2021’de küresel GSYİH’de %5,2’lik bir daralma olmuştur ve tahminler küresel işsizlik oranının %4,9–5,6’dan artabileceğini gösterir. Kişi başına düşen gelirde küresel olarak ve 1870’ten bu yana ülkelerin en büyük oranında daralmıştır. Toplamda, ekonomi üzerindeki olumsuz etkiler, uluslararası olarak 300 milyona kadar insanın yoksulluk sınırının altına düşmesine yol açabilir ve 2020’de 70 ila 100 milyon arasında insan aşırı derecede yoksulluğa düşebilir. Ve tüm bunlar, hükümetlerin ekonomileri desteklemeye yönelik çeşitli çabalarına rağmen, küresel borcun geçen yıl 24 trilyon dolar artmasına neden olmuştur, bu 2008 küresel mali çöküşünde görülenden çok daha yüksek bir borç seviyesidir.

Ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerin üzerine, pandeminin COVID-19 enfeksiyonlarının ötesinde sağlık üzerindeki etkileri de eklenmiştir. Küresel ticaretteki aksaklıklar, Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında küresel gıda fiyatlarının ~%20 oranında artmasına neden olmuştur. Bu da azalan gelirle birleştiğinde, hanelerin tükettikleri gıdanın miktarını ve kalitesini azaltması gerektiği anlamına gelir. Gerçekten de, dünya çapında ülkeler arasında yapılan ülke anketleri, hanelerin %40’a kadarının yiyeceklerinin tükendiğini veya tüketimini azalttığını, en yoksul ülkelerdeki hanelerin ortalama %50’sinin birinin en az bir öğün atladığını doğruladığını göstermiştir. 79 ülkede, akut gıda güvencesi olmayan insanların toplam sayısının 2020’nin sonunda 272 milyona çıkması bekleniyordu.
Akıl sağlığı da pandemi ve ilgili karantina önlemlerinden etkilenmiştir. Mevcut akıl hastalığı olan bireyler, bazı ülkelerde bir tür depresyon yaşayan yetişkin sayısında iki kat artış görülmesiyle birlikte akıl sağlıkları üzerinde zararlı bir etki yaşamıştır. İşsizlikteki artışlar, artan finansal zorluklar, sosyal izolasyon, gelecekle ilgili belirsizlik ve klinik hizmetlerin aksaması alkol alımının ve intiharların artmasına neden olabilir.

Pandemi gibi Belirsizlik Ortamları İle Nasıl Başa Çıkılır?Salgın çocuklar ve gençler için de zor olmuştur. COVID-19 pandemisi ile ilişkili karantina önlemleri, tarihteki eğitim sistemlerindeki en büyük kesintiyi temsil eder, 190’dan fazla ülkede 1,6 milyardan fazla öğrenciyi etkilemiş ve buda, dünya öğrenci nüfusunun %94’ünü temsil eder. Uzaktan öğrenmeye geçiş, dünya genelinde, özellikle yoksul hanelerde yaşayan, internete ve dijital teknolojilere erişimi olmayan öğrencilerden bazıları için olumsuz olmuş ve daha da geride kalmışlardır. Asgari eğitim yeterliliğinin altındaki çocukların oranında %25’lik bir artış veya daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Okulların kapanması, ihtiyaç sahibi ailelere temel hizmetlerin ve örneğin besleyici gıdaya erişim ve ebeveynlerin çalışma kabiliyetinin desteklenmesi gibi faydaların sağlanmasını da etkiler.

COVID-19 pandemisiyle birlikte görülen ve sonrasında da görmeye devam edilen kısa, orta ve uzun vadeli etkilerin, sistemlerin (devletler, kuruluşlar, bireyler) karmaşıklığı nedeniyle öngörülemeyen etkileri olacaktır. COVID-19 salgını gibi ani bir şokla veya 2008 küresel mali çöküşü gibi diğer krizlerle karşı karşıya kaldıklarında, karmaşık sistemler, bireylerin, toplumun dirençli olma ve bu şoklardan kurtulma yeteneği üzerinde önemli etkileri olabilecek öngörülemeyen geçişlerden geçer. Karmaşık sistemler için bu geçişlerin olup olmadığı, ne zaman ve nasıl meydana geldiği konusundaki temel belirsizlik, potansiyel olumsuz etkileri azaltmak için tam olarak ne olacağını veya ne yapılması gerektiğini bilmeyi zorlaştırmaktadır.

Karmaşık Sistemlerin Faz Geçişleri Temel Belirsizliği Bağlamsallaştırma

Sistemler her yerde mevcuttur ve sistemlerin basit bir tanımı, kendi davranış kalıplarını üreten birbirine bağlı öğeler kümesidir. Sistemin kendi iç sürücüleri olur ve ayrıca dış faktörlerden de etkilenir, bir sistemin iç mekanizmaları aracılığıyla dış faktörlere nasıl tepki verdiği, belirli bir sistemin doğal bir özelliğidir. Bu temel tanımdan yola çıkarak, dünyanın sistemler merceğinden görülebileceğini bu ister organizmasal, ister örgütsel, toplumsal, devlet düzeyinde veya küresel düzeyde olsun çabucak fark eder. Hangi düzeyde olursa olsun, herhangi bir sistem için önemli bir husus, karmaşıklığıdır, çünkü bir sistemin nasıl davrandığı her zaman basit değildir, hatta tahmin edilmesi bile mümkün değildir.

Bir sistemin karmaşıklığı, sahip olduğu öğelerin sayısı, bunların bağlantıları ve geri besleme döngüleriyle ilgilidir. Bu düşünceler, karmaşık sistemlerin tahmin edilmesi zor bir fenomenoloji sergilediğini ileri sürer. Elemanlar ve etkileşime girdikleri kurallar iyi bilinen olarak kabul edilebilir, ancak daha düşük bir seviyedeki elementlerin özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan özellikleri daha yüksek bir gözlem seviyesinde açıklamak kolay olmaktan uzaktır. Doğrusal olmama, birbirine bağlı olma ve ortaya çıkma, karmaşık bir sistemin nasıl davranacağını tam olarak tahmin etmeyi zorlaştıran üç özelliktir. Karmaşık bir sistemin öğelerinin doğrusal olmayan davranışı ve birbirine bağlılığı, tersinmezliğe tabi olduğu anlamına gelir.

Karmaşık bir sisteme harici faktörler veya girdiler kaldırılabilir, ancak bu, karmaşık sistemin orijinal durumuna geri dönebileceği anlamına gelmez. Bunun yanı sıra güç yasası, yani karmaşık sistem üzerindeki bir etkinin normalde beklenenden çok daha büyük bir etkiye yol açacağı anlamına gelir. Bu iki faktör, basit, küçük ölçekli değişikliklerden kaynaklanan büyük etkiler gören karmaşık bir sistemin ortaya çıkan davranışını desteklemek için birleşir veya başka bir deyişle, toplam parçalardan daha büyüktür.
Bu üç faktörü eylemde gösteren klasik bir örnek, trafik sıkışıklığıdır. Bir otoyolda geniş bir araba yoğunluğu aralığında, araba hızı sadece biraz etkilenir, ancak belirli bir otoyolun özelliği olan bir eşik/devrilme noktası trafik sıkışıklığına neden olur. Bunun ötesinde, araba yoğunluğundaki küçük bir artış trafik akışında orantısız bir azalmaya yol açabilir. Başka bir örnek, suyun katıdan sıvıya veya sıvıdan gaza geçişidir, suyun donacağı, buzun eriyeceği, suyun buhar olacağı ve buharın su olacağı kritik bir basınç ve sıcaklık eşiği vardır, ancak kesin eşik olamaz. Bahsedilen değişikliklerin tümü, sistemin bir fazdan diğerine geçişlerini temsil ettikleri için bağlantılıdır.

Yazıyı Sosyal Ağda Paylaş

Bebeklerde Süt Alerjisi
Yeni doğan bebeğinizde sürekli huzursuzluk ve ağlama nöbetle...
Akciğer Kanserinde Küçük RNA ve Kemoterapi Kombinasyonu
Küçük RNA terapileri, LC’nin büyümesini büyük ölçüde etkiler...
Yüzdeki Tüylerden Kurtulma Yöntemleri
Yüzdeki tüyler, pek çok kadın ve erkek için rahatsızlık veri...
Fitohemagglutinin Sağlık Açısından Yararları ve Zararları
Genellikle kırmızı fasulyesinde bulunan Fitohemagglutinin pr...
Bol Su İçmenin Faydaları
Vücudumuzun %50- 80’ i sudan oluşur. Su, başlıca y...
Dünyadaki En Büyük Salgınlar
Yaşadığımız yüzyıl itibari ile ulaşım oldukça kolay bir hal ...
Kan Sulandıran Yiyecekler
Kan sulandıran yiyecekler özellikle kan hastalığı olan kişil...
Karın Ağrısı Neden Olur? Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?
Karın ağrısı dayanılması en zor sağlık problemlerinden birid...
Çocuklarda Boğaz Ağrılarının Nedenleri
“Çocuklar 2 ila 8 yaş arası dönemde erişkinlere göre daha sı...
Alzheimer'ın Beklenmedik Nedeni Ağzımızın İçinde Olabilir
Acaba Alzheimer, bir hastalığın ötesinde enfeksiyon olabilir...
Kalp Bağışı Nasıl Yapılır?
İzole bir kalp tedariki, göğüsten elde edilen tek organ oldu...
Göz İçi Enjeksiyonlar Olanların Sayısı Artışta
Retinaya direkt ulaşması amacıyla göz içine yapılan enjeksiy...
Sarımsak Yutmak Faydaları
Sarımsak yutmanın yararları ve sarımsağın nelere iyi geldiği...
Spor Yapmanın Sağlığımıza Faydaları Nelerdir?
Spor yapmanın faydaları hemen hemen her uzman doktor ve diye...
Bağışıklık Sistemini Baskılayan ve Zayıflatan Faktörler
Elleri sık sık yıkamak, aşı olmak, yeterince uyumak ve sağlı...