Pandemi’nin Ardından Ruh Halini İyileştirme

Sponsorlu Bağlantılar

Pandemi gibi zorlu bir sürecinden ardından birçok insanın ruh halinde bozulmalar meydana geldiği görülmektedir. Pandeminin ardından ruh halinde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak üzere pandemi sonrasında ruh halinde iyileşmesi için oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. Pandemi atlatan herkesin yapması gereken bir takım uygulamalarla ruh halini tekrar toparlaması mümkün olmaktadır. Bunun için pandemi sonrasında neler yaparak ruh halini iyileştirebilirim? konusunda makalemizden yardım alabilirsiniz.

COVID-19 salgını yıkıcı olmuştur ve dünyadaki toplumun tüm yönlerini etkilemiştir. Özellikle de olumsuz etkilenen üç alan vardır; ekonomi, sağlık ve eğitim. 2021’de küresel GSYİH’de %5,2’lik bir daralma olmuştur ve tahminler küresel işsizlik oranının %4,9–5,6’dan artabileceğini gösterir. Kişi başına düşen gelirde küresel olarak ve 1870’ten bu yana ülkelerin en büyük oranında daralmıştır. Toplamda, ekonomi üzerindeki olumsuz etkiler, uluslararası olarak 300 milyona kadar insanın yoksulluk sınırının altına düşmesine yol açabilir ve 2020’de 70 ila 100 milyon arasında insan aşırı derecede yoksulluğa düşebilir. Ve tüm bunlar, hükümetlerin ekonomileri desteklemeye yönelik çeşitli çabalarına rağmen, küresel borcun geçen yıl 24 trilyon dolar artmasına neden olmuştur, bu 2008 küresel mali çöküşünde görülenden çok daha yüksek bir borç seviyesidir.

Ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerin üzerine, pandeminin COVID-19 enfeksiyonlarının ötesinde sağlık üzerindeki etkileri de eklenmiştir. Küresel ticaretteki aksaklıklar, Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında küresel gıda fiyatlarının ~%20 oranında artmasına neden olmuştur. Bu da azalan gelirle birleştiğinde, hanelerin tükettikleri gıdanın miktarını ve kalitesini azaltması gerektiği anlamına gelir. Gerçekten de, dünya çapında ülkeler arasında yapılan ülke anketleri, hanelerin %40’a kadarının yiyeceklerinin tükendiğini veya tüketimini azalttığını, en yoksul ülkelerdeki hanelerin ortalama %50’sinin birinin en az bir öğün atladığını doğruladığını göstermiştir. 79 ülkede, akut gıda güvencesi olmayan insanların toplam sayısının 2020’nin sonunda 272 milyona çıkması bekleniyordu.
Akıl sağlığı da pandemi ve ilgili karantina önlemlerinden etkilenmiştir. Mevcut akıl hastalığı olan bireyler, bazı ülkelerde bir tür depresyon yaşayan yetişkin sayısında iki kat artış görülmesiyle birlikte akıl sağlıkları üzerinde zararlı bir etki yaşamıştır. İşsizlikteki artışlar, artan finansal zorluklar, sosyal izolasyon, gelecekle ilgili belirsizlik ve klinik hizmetlerin aksaması alkol alımının ve intiharların artmasına neden olabilir.

Pandemi gibi Belirsizlik Ortamları İle Nasıl Başa Çıkılır?Salgın çocuklar ve gençler için de zor olmuştur. COVID-19 pandemisi ile ilişkili karantina önlemleri, tarihteki eğitim sistemlerindeki en büyük kesintiyi temsil eder, 190’dan fazla ülkede 1,6 milyardan fazla öğrenciyi etkilemiş ve buda, dünya öğrenci nüfusunun %94’ünü temsil eder. Uzaktan öğrenmeye geçiş, dünya genelinde, özellikle yoksul hanelerde yaşayan, internete ve dijital teknolojilere erişimi olmayan öğrencilerden bazıları için olumsuz olmuş ve daha da geride kalmışlardır. Asgari eğitim yeterliliğinin altındaki çocukların oranında %25’lik bir artış veya daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Okulların kapanması, ihtiyaç sahibi ailelere temel hizmetlerin ve örneğin besleyici gıdaya erişim ve ebeveynlerin çalışma kabiliyetinin desteklenmesi gibi faydaların sağlanmasını da etkiler.

COVID-19 pandemisiyle birlikte görülen ve sonrasında da görmeye devam edilen kısa, orta ve uzun vadeli etkilerin, sistemlerin (devletler, kuruluşlar, bireyler) karmaşıklığı nedeniyle öngörülemeyen etkileri olacaktır. COVID-19 salgını gibi ani bir şokla veya 2008 küresel mali çöküşü gibi diğer krizlerle karşı karşıya kaldıklarında, karmaşık sistemler, bireylerin, toplumun dirençli olma ve bu şoklardan kurtulma yeteneği üzerinde önemli etkileri olabilecek öngörülemeyen geçişlerden geçer. Karmaşık sistemler için bu geçişlerin olup olmadığı, ne zaman ve nasıl meydana geldiği konusundaki temel belirsizlik, potansiyel olumsuz etkileri azaltmak için tam olarak ne olacağını veya ne yapılması gerektiğini bilmeyi zorlaştırmaktadır.

Karmaşık Sistemlerin Faz Geçişleri Temel Belirsizliği Bağlamsallaştırma

Sistemler her yerde mevcuttur ve sistemlerin basit bir tanımı, kendi davranış kalıplarını üreten birbirine bağlı öğeler kümesidir. Sistemin kendi iç sürücüleri olur ve ayrıca dış faktörlerden de etkilenir, bir sistemin iç mekanizmaları aracılığıyla dış faktörlere nasıl tepki verdiği, belirli bir sistemin doğal bir özelliğidir. Bu temel tanımdan yola çıkarak, dünyanın sistemler merceğinden görülebileceğini bu ister organizmasal, ister örgütsel, toplumsal, devlet düzeyinde veya küresel düzeyde olsun çabucak fark eder. Hangi düzeyde olursa olsun, herhangi bir sistem için önemli bir husus, karmaşıklığıdır, çünkü bir sistemin nasıl davrandığı her zaman basit değildir, hatta tahmin edilmesi bile mümkün değildir.

Bir sistemin karmaşıklığı, sahip olduğu öğelerin sayısı, bunların bağlantıları ve geri besleme döngüleriyle ilgilidir. Bu düşünceler, karmaşık sistemlerin tahmin edilmesi zor bir fenomenoloji sergilediğini ileri sürer. Elemanlar ve etkileşime girdikleri kurallar iyi bilinen olarak kabul edilebilir, ancak daha düşük bir seviyedeki elementlerin özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan özellikleri daha yüksek bir gözlem seviyesinde açıklamak kolay olmaktan uzaktır. Doğrusal olmama, birbirine bağlı olma ve ortaya çıkma, karmaşık bir sistemin nasıl davranacağını tam olarak tahmin etmeyi zorlaştıran üç özelliktir. Karmaşık bir sistemin öğelerinin doğrusal olmayan davranışı ve birbirine bağlılığı, tersinmezliğe tabi olduğu anlamına gelir.

Karmaşık bir sisteme harici faktörler veya girdiler kaldırılabilir, ancak bu, karmaşık sistemin orijinal durumuna geri dönebileceği anlamına gelmez. Bunun yanı sıra güç yasası, yani karmaşık sistem üzerindeki bir etkinin normalde beklenenden çok daha büyük bir etkiye yol açacağı anlamına gelir. Bu iki faktör, basit, küçük ölçekli değişikliklerden kaynaklanan büyük etkiler gören karmaşık bir sistemin ortaya çıkan davranışını desteklemek için birleşir veya başka bir deyişle, toplam parçalardan daha büyüktür.
Bu üç faktörü eylemde gösteren klasik bir örnek, trafik sıkışıklığıdır. Bir otoyolda geniş bir araba yoğunluğu aralığında, araba hızı sadece biraz etkilenir, ancak belirli bir otoyolun özelliği olan bir eşik/devrilme noktası trafik sıkışıklığına neden olur. Bunun ötesinde, araba yoğunluğundaki küçük bir artış trafik akışında orantısız bir azalmaya yol açabilir. Başka bir örnek, suyun katıdan sıvıya veya sıvıdan gaza geçişidir, suyun donacağı, buzun eriyeceği, suyun buhar olacağı ve buharın su olacağı kritik bir basınç ve sıcaklık eşiği vardır, ancak kesin eşik olamaz. Bahsedilen değişikliklerin tümü, sistemin bir fazdan diğerine geçişlerini temsil ettikleri için bağlantılıdır.

Yazıyı Sosyal Ağda Paylaş

Prolaktinoma Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
Prolaktinoma, hipofiz bezinin kanserli olmayan bir tümörüdür...
Bebeklerde İşitme Kaybı
Dünya çapında 270 milyondan fazla insanı etkileyen sensörinö...
RNA Hibridizasyonu Nedir?
Moleküler biyolojide, genetik yapıların anlaşılması ve ifade...
Tavuk ve Sütü Birlikte Tüketmek Yanlış Mı?
Tavuk ve süt, sağlıklı bir diyet için iki popüler protein ka...
Doktor Olmanın Avantajları
Doktorluk mesleği tüm dünyadaki en kutsal mesleklerden birid...
Spor Yapmanın Sağlığımıza Faydaları Nelerdir?
Spor yapmanın faydaları hemen hemen her uzman doktor ve diye...
Kaşıntının Sebepleri Nelerdir?
Birçok sağlık sorununun habercisi olabilen kaşıntı sorununun...
Yüzdeki Sivilceler Hangi Hastalığın Habercisi
Özellikle ergenlik döneminde yüzdeki çıkan sivilceler oldukç...
Depresyon Nedir? Fiziksel Belirtileri Nelerdir?
Depresyon, kişinin sebepsiz olarak hayattan eskisi kadar zev...
Ayak Kokusu Nasıl Giderilir?
Ayak kokusu hemen hemen herkesin karşılaşabildiği sorunlarda...
Diş Bakımı Nasıl Olmalıdır? Beyaz Dişler
Artık klişe haline gelen günde düzenli 3 kez fırçalama efsan...
Hiç Dikiş Atmadan İmplant Yapılabilir Mi?
Kişilerin ağız sağlığı için başvurduğu yöntemlerden biri diş...
Akciğer Kanseri Tedavisinde MRNA Aşıları
Moleküler biyolojinin merkezi dogmasının temel adımı, mRNA’n...
Uçuktan Kurtulma Yolları ve Doğal Yağlar
Uçuk, ağrılı ve görüntü olarak da oldukça can sıkıcı olabilm...
Dünyadaki En Büyük Salgınlar
Yaşadığımız yüzyıl itibari ile ulaşım oldukça kolay bir hal ...