Yeraltı Sularının Oluşumu

Sponsorlu Bağlantılar

Yeraltı suları başta insan hayatı ve tüm canlılar için olmak üzere yaşam için gerekli olan oldukça önemli bir oluşumdur. Yeraltu sularının nasıl oluştuğunu bilmek, yeraltı sularının oluşum süreçlerini gözlemlemek isteyenler için oldukça faydalı bir konu olacaktır. Yeraltu sularının oluşumu ve dağılımı konusunda sizler için hazırladığımız makalemizde bu konuda tüm ayrıntıları öğrenebileceksiniz.

Yeraltı suyu, doymuş ve doymamış bölgeler dâhil tüm yeraltı sularını kapsayan bir tanımdır. Dünya çapında 1,5 milyardan fazla insan, tarım kullanımı ve sanayileşme tüketimi için yeraltı suyunu kullanmaktadır. Bununla birlikte, kirlilikler, yeraltı suyunun geri çekilmesini engelleyen en büyük zorluklardan biri olarak tanımlanmıştır. Sudaki kimyasal ve fiziksel özelliklerin değiş tokuşu, yeraltı suyu kaynaklarının kalitesini etkileyerek, nicelik olarak insanların varlığına yol açar.

Yeraltı suyu, kaya/toprakların gözenek boşlukları, çatlaklar, eklemler ve kırıklar ile çeşitli jeolojik oluşumlar arasında birikmektedir. Yeraltı suyunun toprak ve kayalardaki hareketi, boşlukların şeklinin ve boyutunun hidrolik özelliklerine bağlıdır. Su, belirli kayaların içinden toprak yoluyla yer altı akifer sistemine kolayca akabilir, ancak su tipik olarak çatlaklar ve diğer bazı jeolojik oluşumlardan nüfuz eder. Genel olarak, yeraltı suyu kaynağının mevcudiyetini belirleyen, akiferler, akitard ve akiklüd olmak üzere üç farklı jeolojik yeraltı suyu oluşumu türü vardır.

Yeraltı Sularının Dağılımı

Bir akifer, yalnızca su depolamakla kalmayıp aynı zamanda yeterli miktarda su sağlayan ve bu nedenle önemli yeraltı suyu olarak kabul edilen, oldukça geçirgen veya gözenekli doymuş bir oluşumdur. Kaynaklar arasında çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı, konsolide olmayan kum, çakıllar, kırık kireçtaşı ve kırık bazalt vb bulunur. Akitard, suyun içinden geçmesine izin veren ancak akiferden yeterli kullanılabilir su sağlamayan kısmen doymuş bir oluşumdur (şeyl veya kil). Bir akilud, geçirimsiz bir tabakadır (kil), yüksek gözenekliliği nedeniyle önemli miktarda su üretir, ancak önemli miktarda su sağlamaz.

Yeraltı suyu, besleme bölgelerinden boşaltma bölgelerine değişen uzunluklardaki akış yolları boyunca geçer ve esas olarak alçak yüksek alanlarda yüzey suyu ile temas eder. Yüzey suyu kaynakları çoğunlukla bölgesel yağışa bağlıdır ve akarsu yatağı, toprak-nem tabakası ve çatlaklar veya kırıklar yoluyla yeraltı suyu sistemi ve her ikisinin de hiporeik bölge olarak bilinen karışım alanı ile etkileşime girmesi yoluyla sızarak kaybolabilir. Yüzey suyu ve yeraltı suyunun etkileşimi, yüzey suyu yeraltı suyu sistemine doğru hareket ederse, kaybedilen bir akış olarak adlandırılırken, tersi yönde kazanan akış olarak adlandırılan çeşitli biçimler alır.

Hiporeik zondaki yüzey suyu ve yeraltı suyu etkileşimleri, hidrolik-potansiyel kuvvetlerine ve yatak geometrisine bağlı olarak birkaç ölçekte yakın akarsu yatağı çökelleri içinde gerçekleşir. Daha önceki çalışmalarda GB- yeraltı suyu etkileşimlerinde ve hiporheik değiş tokuşta, tortu ölçeği (<1 m), yerel ölçek (1–1 km) ve su toplama ölçeği (>1 km) gibi üç tür ölçek kullanılmıştır. Ancak Todd ve Mays sırasıyla küçük havza ve büyük havza ile ilişkili yerel ölçek ve bölgesel ölçek gibi sadece iki ölçeği sınıflandırmıştır. Burada, yüzey- yeraltı suyu etkileşimi, akarsu akışının yönü, sığ yeraltı suyu akifer özelliği ve yerel yeraltı suyu akış sistemi ile ilişkilidir. Bu yazıda, yer altı sularının hem yerel hem de bölgesel ölçekte dağılımı hakkında bilgiler yer almaktadır.

Yeraltı Suyu Dağılımı

Yeraltı suyunun dağılımı, su tablasına göre doymamış bölge ve doyma bölgesi olmak üzere iki bölgeye ayrılır. Akifer sistemi temel olarak sınırlı ve serbest akiferlere ayrılır ve özellikleri gözeneklilik, geçirgenlik, spesifik verim, spesifik depolama ve hidrolik iletkenlik gibi ana fiziksel parametrelere bağlıdır.

Yeraltı suyunun dikey dağılımı

Yeraltı Sularının Dağılımı Yeraltı suyu oluşumu tipik olarak su tablasına dayalı olarak doymamış bölge ve doyma bölgesi olmak üzere iki ana bölgeye ayrılır. Doymamışlık bölgesi ayrıca toprak nemi bölgesi, ara vadoz bölgesi ve kılcal bölge olarak alt sınıflara ayrılan havalandırma bölgesi (vadoz bölgesi) olarak da bilinir. Doymamışlık bölgesi, kısmen su ve hava ile doldurulmuş boşluklardan veya çatlaklardan oluşur. Tüm boşluklar, su tablasının altındaki doymuş bölgede hidrostatik basınç altında suyla tamamen doyurulur.

Toprak-nem bölgesi

Toprak-nem bölgesi, toprak yüzeyinin altındaki ana kök bölgesi boyunca oluşur, ancak kalınlığı toprak ve bitki örtüsü türlerine göre değişir. Bu bölge hidrolojik süreçlerin tanınmasında önemli bir rol oynar ve kara-yüzey atmosferinin etkileşimi için de önemlidir. Tarım ile sulama uygulamaları, özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda, öncelikle, toprak neminin sağlık durumu, ürün üretimi ve tuzlanma üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak kök bölgesindeki uzamsal ve zamansal toprak nemi dalgalanmalarının zamanında karakterizasyonuna bağlıdır. Suyun fizikokimyasal özellikleri, yüzey eğimi ve pürüzlülüğü, toprak hidrolik iletkenliği, toprağın gözenekliliği ve önceden var olan toprak gözenek nem içeriği gibi çeşitli çevresel faktörler, toprak matrisinin infiltrasyon sürecini etkileyen suyu transfer etme kapasitesini kontrol etmektedir.

Ara vadoz bölgesi

Ara vadoz bölgesi, toprak nem bölgesinin altında ve kılcal bölgenin üst kısmında bulunur. Bu bölgeye düşen su, moleküler çekim yoluyla geçiş alanının kılcal boşluklarına veya aşağı doğru, bitişik doymuş bölgeye çekilebilir.

Kılcal bölge

Bölge, havalandırma bölgesinin en alt kısmıdır ve kılcal hareketin bir bileşeni olarak suyun kendisine doğru geri çekilebildiği su tablasının hemen üzerindedir. 0,0005 mm gözenekli yarıçaplı bir kılcal kil bölgesi için, tipik yükseklik 3 m olabilir, bunun aksine, 0,02 mm gözenekli yarıçapa sahip 10 cm’den küçük ince kumdur. Kapiler su, doymamış veya doymuş maddelerin kapiler açıklıklarında su tablasının bir yüzeyinin üzerinde depolanan sudur.

Doygunluk bölgesiYeraltı Sularının Dağılımı

Doyma bölgesi, genellikle su seviyesi veya akifer sistemi olarak adlandırılan su tablasının üzerindedir. Vadoz bölgesinden derinlemesine sızan su, doyma bölgesine girer ve tüm gözenek boşluklarını suyla doldurur. Doygunluk bölgesinin kalınlığı, dünya yüzeyinin birkaç metre altından sayısız yüz metreye kadar değişir. Bu zonun kalınlığını belirleyen faktörler, yerel jeolojiye, kaya oluşumundaki açıklıkların veya gözeneklerin erişilebilirliğine ve zon içinde yeniden şarjdan deşarj noktalarına kadar su akışına bağlıdır.

Yazıyı Sosyal Ağda Paylaş

Büyük Yemin Etmek ve Sonra Bozmak
Yaşamımız boyunca yemin ettiğimiz zamanlar olabiliyor. Özell...
Antalya’da Tatil Yapılabilecek En İyi Otelleri
Antalya’da tatil yapmak isteyenler için en kaliteli, en iyi ...
Doğa Harikası Manzara Fotoğrafları
Doğa harikası manzara fotoğrafları arayanlar için birbirinde...
Sadece Paket Servis ve Gel-al Şeklinde Hizmet Veriliyor
Başkentteki lokanta ve kafe gibi yeme içme yerleri, İçişleri...
'Hamilelik Öncesi Detoks' ile Anne Olmaya Hazırlanın
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kald...
En Yeni Wallpaper Fotografları 4
En yeni wallpaper fotoğrafları 4. serisiyle sizlerleyiz. Yin...
İnce Kaşlara Sahip Olma Yolları
Kaş bayanlarda ifadeyi sağlayan en önemli etkendir. Kimileri...
Kaliteli Laptop Masaüstü Fotoğrafları
Bilgisayar kullanıcıların en çok hoşun gidecek olan fotoğraf...
Terapötik Önemi Olan Monoterpenler ve Seskiterpenler
Monoterpenler, meyveler, sebzeler ve otlar dahil olmak üzere...
Eski Sevgiliyi Unutturma Yöntemleri
İnsanları geçmişleri ile kabul etmek, eski ilişkilerine sayg...
Ukrayna Gezisi ve Ukrayna Seyahati
Orta Avrupa’nın en eğlenceli, en yeşil ve en güzel ülkelerin...
Doğal Makyaj Nasıl Yapılır?
Makyaj , kadınların olmazsa olmazları olan günlük kullanımda...
Yaban Hayatının Gelecekteki Yeri
Dünya yaşantısı sürekli değişmekte olan büyük bir yer olmakl...
Uyanıklık Döngüsünü Düzenlemedeki Rolü
EEG’nin Hans Berger tarafından icat edilmesi, uyku bilimi ta...
Saçları Çabuk Yağlanan Kadınlar için Pratik Çözümler
Kadın erkek herkesin önem verdiği ve ortak noktasının olduğu...